Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Sterre Konijn Webshop

Wanneer je een bestelling plaatst bij Sterre Konijn Webshop dan gelden de onderstaande leveringsvoorwaarden.

1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en afspraken tussen de besteller en Sterre Konijn Webshop. b. Sterre Konijn is eigenaar van de webshop. Dit bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52506193. c. In deze voorwaarden bedoelen we met ‘besteller’: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan Sterre Konijn Webshop de opdracht heeft gegeven om artikelen of diensten te leveren. d. Let op: algemene (inkoop)voorwaarden van de besteller zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, behalve wanneer we schriftelijk uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen.

2. Levering

a. Sterre Konijn Webshop heeft altijd het recht om bestellingen te weigeren b. De door Sterre Konijn Webshop vermelde levertijden zijn indicatief. Overschrijding ervan geeft de besteller geen recht op schadevergoeding. c. Levering en facturering vindt alleen plaats in Nederland en België en alleen aan personen of bedrijven die in Nederland of België gevestigd zijn.

3. Prijzen en wijzigingen

a. Prijzen van artikelen van Sterre Konijn Webshop zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld. Voor cd’s geldt een btw-tarief van 21%. b. We behouden ons het recht voor om de prijzen van artikelen van Sterre Konijn Webshop te wijzigen.

4. Betalen en eigendom

a. Betalingen kunnen alleen via iDEAL worden gedaan. b. Mocht er ondanks deze betaalmethode een vordering ontstaan van Sterre Konijn Webshop op de besteller, dan heeft Sterre Konijn Webshop het recht om na twee weken een rente in rekening te brengen van 1% per maand. Als Sterre Konijn Webshop een vordering op de besteller aan anderen ter incasso moet overdragen, dan zijn alle kosten daarvan voor rekening van de besteller. c. De door Sterre Konijn Webshop geleverde artikelen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen van Sterre Konijn Webshop op de besteller volledig zijn voldaan.

5. Aansprakelijkheid

a. Bij de uitwisseling van gegevens via internet of langs andere wegen kunnen soms problemen optreden. Sterre Konijn Webshop is niet aansprakelijk voor deze problemen of voor leverings- en andere problemen die hiervan het gevolg zijn.

b. Het risico met betrekking tot de artikelen gaat over van Sterre Konijn Webshop op de besteller op het moment van levering.

6. Acceptatie en retouren

a. Indien de besteller een artikel om wat voor reden dan ook niet wil houden, dan heeft hij het recht om het binnen twee weken na levering terug te sturen aan Sterre Konijn Webshop. Deze retouren worden alleen geaccepteerd als het artikel onbeschadigd is. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de besteller.

b. Van de besteller wordt verwacht dat hij controleert of de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Is er iets misgegaan dan dient hij Sterre Konijn Webshop daarvan binnen twee weken op de hoogte te stellen. Na deze periode nemen we aan dat de besteller de artikelen accepteert.

c. Sterre Konijn Webshop kan artikelen die niet beantwoorden aan de overeenkomst vervangen door nieuwe artikelen of het aankoopbedrag terugstorten.

7. Overmacht

Als er sprake is van overmacht heeft Sterre Konijn Webshop het recht om de afwikkeling van een bestelling eenzijdig uit te stellen of om de overeenkomst geheel te ontbinden. Hierbij wordt de besteller schriftelijk op de hoogte gesteld en is Sterre Konijn Webshop niet verplicht tot schadevergoeding.

8. Geschillen

Op de overeenkomsten tussen Sterre Konijn Webshop en besteller is alleen het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.


PRIVACY POLICY

Wij respecteren je privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe verzamelen wij je gegevens?
Wij vragen alleen de hoogst noodzakelijke gegevens om de bestelling te verwerken.

Wanneer je iets in onze shop besteld hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je op de hoogte te houden van de status van je bestelling.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens zolang jij dat goed vindt of zolang dit wettelijk is vereist. Wanneer je je gegevens uit ons systeem verwijderd wilt hebben kun je een mail sturen naar sterrekonijn@gmail.com.

Cookies
Onze website maakt gebruik van “cookies”. Dat zijn tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. Dit helpt ons te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Cookies uitzetten
Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies te weigeren en uit te zetten. Het kan daardoor wel gebeuren dat sommige functies niet goed werken.

Veilig
Je gegevens worden altijd verzonden via een beveiligde internetverbinding (SSL-certificaat). Verder zijn de servers waar wij op werken beveiligd met virusscanners en firewalls. Onze werknemers en partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Wij delen je gegevens niet.
Wij delen je persoonlijke gegevens niet met derden. Ze worden alleen gebruikt om de order te verwerken.

Vragen?
Wil je je persoonlijke gegevens inkijken, veranderen of verwijderen? Of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar sterrekonijn@gmail.com.